Möjligheter, meningsfullhet och gemenskap för både verksamhet och för dig som medarbetare!

Vi tror att både person och verksamhet mår som bäst när man trivs och känner meningsfullhet i sitt arbete. Därför försöker vi som arbetsgivare och arbetsplats se till dig som individ och dina möjligheter att utvecklas. Vi vill skapa en positiv och motiverande atmosfär som gör att vi får arbeta och utvecklas med dig som medarbetare under lång tid!

Genom gedigna kunskaper, stort intresse, stark vilja och hög förmåga utvecklar och förenklar vi våra kunders arbetsvardag samt ökar deras leveransförmåga. Våra produkter uppfyller de hårda kvalitets- och säkerhetskrav som råder inom transportbranschen samtidigt som de är individuellt anpassade. Det är kvalitet!

För oss är våra värdeord Entreprenörskap, Effektivitet och Laganda vår kompass och vägleder oss i våra val och hur vi är mot varandra, våra kunder, samverkanspartners och samhället i stort.

 

Våra värdeord, vår kompass i vardagen

 

Entreprenörskap

 

Vi uppmuntrar till entreprenörskap och engagemang för arbetsuppgiften. Det handlar om att ta egna initiativ och se möjligheter till att förbättra och utveckla och ett entreprenörsmässigt förhållningssätt där nya idéer och kontinuerlig utveckling säkerställer att vår kund alltid får den bästa lösningen.

Effektivitet

 

Vi uppmuntrar till effektivitet och optimala arbetsprocesser – det handlar om att utmana oss själva, att alltid göra vårt bästa och varje dag fråga oss vad vi kan göra bättre – att konsekvent söka rotorsaken till brister och avvikelser för att varje dag kunna leverera högsta upplevda kundvärdet.

Långsiktighet

 

Vi uppmuntrar till långsiktighet där kunder och intressenter känner trygghet i att vi har styrka att agera inom marknaden under en lång tid framöver. Det handlar i grunden om att tillvarata varje medarbetares kunskap och engagemang för att stimulera organisatoriskt lärande – att se möjligheter till interna synergier och ”best practice” som långsiktigt utvecklar och stärker vår totala konkurrenskraft i marknaden.

Lediga Tjänster

Våra utannonserade tjänster publiceras alltid på Platsbanken via Arbetsförmedlingen och i respektive annons framgår hur du ansöker. Ibland samverkar vi med olika rekryterings- och bemanningsbolag och då publicerar och administreras annonser och ansökningar även genom dem.

Spontanansökningar

Även när vi inte har någon aktuell tjänst ute på annonsering är du välkommen att anmäla och signalera ditt intresse för att bli en del av teamet här på PLS! Det gör du genom att maila in ditt CV och en personlig presentation av dig själv till rekrytering@pls.se, märk ämnesraden med ”Spontanansökan”. Ange vilken typ av tjänst du är intresserad av och skriv gärna ett par rader kring varför du vill arbeta på PLS.

De flesta av våra medarbetare arbetar som montörer i olika led. I vår produktion finns ett antal olika monteringshallar med olika moment som kommer an på i vilken del av produktionen du befinner dig i. Exempel på vad som genomförs är kapning, limning, svetsning och montering på olika lastbils- och släpbyggnationer. För att trivas som montör hos oss behöver du trivas med att arbeta med händerna, vara noggrann i det arbete du utför och inte sen i att hugga tag i det som behöver göras! Har du tidigare erfarenhet av liknande yrke eller specialkunskaper inom elektronik, svets eller ritningsläsning kan detta vara extra värdefullt för vår verksamhet och vi önskar därför att du lyfter fram erfarenhet kring detta i din ansökan.

Inom PLS:s organisation återfinns även mer specialiserade tjänster, som exempelvis konstruktörer, kvalitetstekniker och säljare.

Våra arbetstider är vanligtvis måndag- torsdag kl. 06.35 – 16.10 samt fredag 06.35-13.00

Att tänka på:

Det är oftast inte krav om körkort eller bil i våra tjänster, men beroende på vart du bor kan det vara svårt med busstider till Rydaholm som matchar våra produktionstider. Vi råder dig därför att stämma av hur dina möjligheter att ta dig till oss ser ut innan du ansöker.

Examensarbeten och arbetspraktik

Examensarbeten

Flera av våra nuvarande medarbetare startade sin kontakt med PLS genom att göra sitt examensarbete hos oss. Ett examensarbete är inte bara ett lärorikt led i din utbildning utan även en god möjlighet för oss på PLS att få kontakt med dig som en möjlig framtida medarbetare! Vår verksamhet har är mångfacetterad med flera ingångsvinklar och inriktningar, vilket ger möjlighet till givande ämnesområden och frågeställningar att inspireras av.

Vi som arbetsgivare har förhoppningar om att ditt examensarbete kan bidra till din och vår fortsatta utveckling framåt!

Om du är intresserad av göra ditt examensarbete hos oss önskar vi att du har ett tema på ditt tänkta examensarbete innan du tar kontakt. Här är det önskvärt med en beskrivning samt vilka förutsättningar du behöver för att kunna göra ett gott examensarbete hos oss! Ansök till rekrytering@pls.se samt ange ”Examensarbete” i ämnesraden.

APL och praktik

Vi samverkar gärna med utbildningsanordnare där praktik inom vår bransch omfattas i utbildningen och erbjuder platser i mån av plats och resurser. Under din praktik ger vi dig handledning och inblick av hur det är att arbeta på vår arbetsplats. Vi hoppas kunna bidra till din personliga utveckling och din praktiktid ska bli både spännande och lärorik.

Vi ser praktik som ett sätt att komma i kontakt med dig som framtida medarbetare och där även du har möjlighet att knyta viktiga kontakter inför ditt framtida yrkesliv inom branschen. Du ansöker eller skickar förutsättningslös förfrågan till rekrytering@pls.se samt ange ”Praktik” i ämnesraden.

Information om hantering av personuppgifter

Vi tar stor hänsyn till din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg när du lämnar information om dig själv till oss på PLS

De personuppgifter som kommer att sparas hos oss är de uppgifter som du själv lämnar i samband med ansökan, så som ditt CV, din personliga presentation och eventuell annat underlag som du lämnar till oss, exempelvis intyg eller betyg. I samband med rekryteringsprocesser kan noteringar och anteckningar från samtal, intervjuer och referenstagningar komma att sparas. I några processer används personlighetstester och i dessa fall kan även de komma att sparas.

PLS inhämtar inte känsliga personuppgifter, exempelvis uppgift om etnicitet eller hälsa, religion eller sexuell läggning. PLS Truck Bodies är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

 

Vad används inlämnade personuppgifter till och vem tar del av dem?

Personuppgifterna kommer att användas för rekryteringsändamål och avidentifierad statistik. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är PLS:s berättigade intresse av att administrera och dokumentera rekryteringsprocessen enligt 6.1 dataskyddsförordningen.

Efter avslutad rekryteringsprocess arkiveras uppgifterna under en period för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av rekryteringen. När tiden för överklagan löpt ut kommer informationen med personuppgifterna att förstöras.

Uppgifterna hanteras av medarbetare inom PLS:s organisation som har anknytning till rekryteringsarbetet. Även ett så kallat personuppgiftsbiträde som sköter driften av datasystemen.

Kan jag ta del av mina personuppgifter hos PLS?

Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig hos PLS. Skicka din begäran skriftligen till PLS Truck Bodies, HR-avdelningen. För enklare och snabbare hantering vill vi be dig märka kuvertet med ”Personuppgifter”.

Vad gör jag om något är fel, missvisande eller om jag vill radera mina uppgifter?

Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart. Du kan även meddela oss om du på något sätt vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invända mot behandlingen eller radera dem.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du även vända dig till Datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se Om vår behandling av personuppgifter skulle komma att ändras och det innebär ett minskat skydd för dina personuppgifter så kommer vi att informera dig via e-post.

Har du frågor eller är osäker kring något som rör dina personuppgifter, tveka inte att kontakta oss på rekrytering@pls.se eller vår HR-chef Ellinor Aspman på ellinor@pls.se

Kontakta oss