PLS Truck Bodies AB arbetar och uppfyller standard enligt ISO 9001 och ISO 14001

Ständiga förbättringar

Att hålla en hög kvalitetsnivå och vara professionellt affärsmässiga är av yttersta vikt för oss. En förutsättning för detta är att vi ständigt förbättrar våra processer inom organisationen samt en nära och utvecklande relation till våra leverantörer. Detta arbete skapar grunden till ett långsiktigt förtroende och i förlängningen nöjda och återkommande kunder.

Miljötänkande både vad gäller vår produktion och påbyggnad 

Vårt avfall sorteras på sådant sätt att det skyddar miljön i möjligaste mån och är i enlighet med avfallsförordningen samt uppfyller samtliga krav. Samtliga restmetaller i produktionsprocessen återvinns  för att minimera miljöpåverkan.

Vi bevakar ständigt vad som händer i vår omvärld, oavsett det rör kunddrivna behov eller önskemål. Här till ser vi till de globala trender och framtidsspaningar som råder. Vår avsikt är att vara ledande inom i vårt produktsortiment genom att vara i framkant inom teknikutveckling. Här är exempelvis utveckling av fordonets vikt och aerodynamikoptimering för låg miljöpåverkan en viktig parameter. 

Ett välmående företag

En god och sund arbetsmiljö är ett högprioriterat ämne. Vårt förtaget lever upp till både lagar och avtal och vi strävar efter att överträffa dessa. Vi främjar god hälsa och god säkerhet bland våra medarbetare! Detta arbete bedrivs genom tätt internt samarbete, tydliga och fungerande rutiner samt framförallt, engagerade och kompetenta medarbetare!

Här kan du se vårt ISO-certifikat:

ISO Certifikat PLS Truck Bodies AB sv

Meny

Kontakta oss