ISO 9001 infördes inom PLS Truck Bodies redan 1999. Lite förenklat ser vi certifieringen egentligen bara som en formell kvittens på vår egna oskrivna lag, nämligen “rätt från mig”, vilket ständigt är i fokus hos alla våra medarbetare och en god garanti för att alla gör rätt.

Med andra ord är det av yttersta vikt för oss alla att hålla en hög kvalitetsnivå på det vi gör för att behålla ditt förtroende. Det innebär att allt från beställning till färdig produkt kontrolleras och följs upp mycket noggrant: Orderrutiner, beredning, produktion, leverans, inköp, service och reklamationer vävs samman i en enhetlig kvalitetsstruktur.

Ett exempel på vår noggrannhet kan nämnas lackering, där vi kontrollerar ytskick, tjocklek och nyanser. Inköp av råmaterial till paneler, övrigt material och komponenter kontrolleras regelbundet. Genom garantier och effektiv service skapas trygghet för dig att välja en PLS Truck Bodies byggnation.

Miljötänkande både vad gäller vår produktion och arbetsmiljö, men också din påbyggnad
Vårt avfall sorteras i enlighet med regelverket i ISO 14 000 för minsta möjliga miljöpåverkan. Till exempel sorterar vi för brännbart och deponi, där merparten återvinns. Samtliga restmetaller i produktionsprocessen återvinns. Exempel är koppar (elkablar), aluminium (kapade lister), rostfritt stål (spillmaterial), svart stål (spillmaterial). Återvinning skapar förutsättningar för en hållbar miljöpåverkan, men även en metod att spara pengar för företaget och samhället i sin helhet.

En god och sund arbetsmiljö är ett högprioriterat ämne, företaget skall inte bara leva upp till lagar och avtal, utan vi skall överträffa dessa med marginal, i syfte att minimera riskerna för ohälsa och arbetsrelaterade skador. Arbetet drivs genom väl fungerande rutiner och engagerade medarbetare.

Hänsyn till miljön påverkar också vår produktutveckling: Vi måste ständigt bevaka vad som händer i vår omvärld, antingen det är kunddrivna önskemål, eller framtida globala trender. PLS Truck Bodies AB har som avsikt att vara ledande inom utvalda produktsortiment, dels genom ett professionellt affärsmässigt agerande, men även genom att vara i framkant inom teknikutvecklingen, exempelvis vad gäller total produktivitet på fordonet och vikt/aerodynamikoptimering för lägsta möjliga miljöpåverkan.

Meny

Kontakta oss