Kvalitetspolicy

PLS Group är framåtsträvande företag inriktade på utveckling, tillverkning och försäljning av premiumprodukter inom släp och lastbilspåbyggnader.

Företagens verksamhet skall bedrivas så att vi uppfyller eller helst överträffar våra kunders kravbild och förväntningar, vilket bidrar till långsiktiga relationer med våra kunder och ett självklart val som leverantör.

Övergripande mål:

• Hög kvalitet.

• Hög leveransförmåga.

De övergripande målen uppnås genom att:

• Uppfylla bindande krav.

• Leverera i rätt tid.

• Sträva mot noll fel.

• Göra rätt från början.

• Långsiktiga kundrelationer.

• Arbeta med att ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet.

Gäller från: 2023-11-06
Framtagen av: Roberto Montero Jr | KMA Koordinator PLS Group
Fastställd av: Roger Åström | VD för PLS Group