Söker ni FNA eller FRC med ATP-klassning på våra skåp, så hänvisar vi till Norfrig. www.norfrig.se

ATP är en internationell överenskommelse för fordon avsedda för livsmedelstransporter.
Där ställs speciella krav vad gäller isoleringsvärde och minsta kyleffekt.
 Ett ATP-godkännande är en kvalitetsmärkning av skåp för temperaturkänsliga produkter och kräver att tester av kaross och kylaggregat genomförs.

ATP-klassning görs därefter på två nivåer:
– FNA för kyla ned till +- 0º, k-värde 0,7 w/m²
– FRC för frys ned till -20º, k-värde 0,4 w/m².

Meny

Kontakta oss