Ett helt nytt tänkande ligger bakom utvecklingen av vårt lastsäkringssystem “LS” som täcker in alla typer av last. Systemet gör att lastutrymmet kan utnyttjas optimalt genom att inga infästningar, surrningar eller skenor i golvet som hindrar och blockerar lasten.

Den högra, fasta väggsidan har fästpunkter nedtill för en LS-ring och den vänstra sidan har infästning för en LS-ögla. Surrningsläget är nedtill och utmed sidorna med ett centrumavstånd på 30 cm. LS-lastsäkringssystem ger automatiskt en 250 mm hög väggförstärkning på höger sida, vilket är en fördel vid sidolastning med truck.

En lättåtkomlig klämlist är monterad i taket för upphängning av spännband. Krysspänning kan ske utan att surrningen lossnar ur sin fästpunkt.

Lastsurrning kan ske på vänster sida, utan att sidodörrar behöver öppnas, t ex i samband med uppställning vid terminaler.

LS är ett revolutionerande, patenterat surrningssystem som är enkelt att montera, smidigt att använda. Det är provat av SP – Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut och testat för belastningar upp till 4 ton enligt TSV 12-02, som även medger körning av skogsprodukter.

 

Meny

Kontakta oss