Vi arbetar för framtiden och kommande generationer. Vårt mål är att driva en medveten verksamhet som är sund och hållbar samtidigt som den är lärande och under ständig förbättring.

Detta gör vi genom att verka på olika plan och inkludera så väl miljömässiga-, sociala- som ekonomiska aspekter vid vägval. Vi arbetar aktivt för att minska vårt materialsvinn, öka vår kunskap för att kunna göra smarta val som främjar en hög kvalitet och som tar hänsyn till både arbetsmiljö och gemene medarbetare.

Våra kvalitetscertifieringar

PLS Truck Bodies AB arbetar och uppfyller standard enligt ISO 9001 och ISO 14001

Här kan du ta del av vårt ISO-certifikat

Vårt hållbarhetsarbete

Såväl Inducore som koncern som PLS som enskilt bolag arbetar för att göra skillnad och driva en hållbar utveckling framåt. Vi verkar utifrån ett antal fokusområdet från den internationellt största och mest omfattande överenskommelsen om globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.
Vårt arbete mäts och drivs systematiskt och med omtanke

Här kan du ta del av vår hållbarhetsrapport

Kvalitet och miljö

Ständiga förbättringar

Att hålla en hög kvalitetsnivå och vara professionellt affärsmässiga är av yttersta vikt för oss. En förutsättning för detta är att vi ständigt förbättrar våra processer inom organisationen samt en nära och utvecklande relation till våra leverantörer. Detta arbete skapar grunden till ett långsiktigt förtroende och i förlängningen nöjda och återkommande kunder.

Miljötänkande både vad gäller vår produktion och påbyggnad 

Vårt avfall sorteras på sådant sätt att det skyddar miljön i möjligaste mån och är i enlighet med avfallsförordningen samt uppfyller samtliga krav. Samtliga restmetaller i produktionsprocessen återvinns för att minimera miljöpåverkan.

Vi bevakar ständigt vad som händer i vår omvärld, oavsett det rör kunddrivna behov eller önskemål. Här till ser vi till de globala trender och framtidsspaningar som råder. Vår avsikt är att vara ledande inom i vårt produktsortiment genom att vara i framkant inom teknikutveckling. Här är exempelvis utveckling av fordonets vikt och aerodynamikoptimering för låg miljöpåverkan en viktig parameter. 

Ett välmående företag

En god och sund arbetsmiljö är ett högprioriterat ämne. Vårt förtaget lever upp till både lagar och avtal och vi strävar efter att överträffa dessa. Vi främjar god hälsa och god säkerhet bland våra medarbetare! Detta arbete bedrivs genom tätt internt samarbete, tydliga och fungerande rutiner samt framförallt, engagerade och kompetenta medarbetare!