Alla produkter

Smart säkringssystem

Ett helt nytt tänkande ligger bakom utvecklingen av vårt lastsäkringssystem “LS” som täcker in alla typer av last. Systemet gör att lastutrymmet kan utnyttjas optimalt genom att inga infästningar, surrningar eller skenor i golvet som hindrar och blockerar lasten.